Privacy-statement

Sluit venster

Privacy beleid
www.livestylemakelaardij.nl is eigendom van LiveStyle Makelaardij o.g. Voor LiveStyle Makelaardij is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt LiveStyle Makelaardij zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het gebruik van de website te bevorderen kan LiveStyle Makelaardij gegevens vastleggen in een bestand. LiveStyle Makelaardij gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van LiveStyle Makelaardij en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als LiveStyle Makelaardij hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van www.livestylemakelaardij.nl besluit zijn gegevens via LiveStyle Makelaardij aan derden te verstrekken, dan is LiveStyle Makelaardij op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. LiveStyle Makelaardij zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@livestylemakelaardij.nl

Beveiliging gegevens
LiveStyle Makelaardij maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat LiveStyle Makelaardij haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
LiveStyle Makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

LiveStyle Makelaardij o/g
t.a.v. Afdeling Communicatie
Lanphenlaan 7
1261 WS Blaricum
Telefonisch op 06-55851115 of stuur een e-mailbericht naar
info@livestylemakelaardij.nl