WELKOM bij LiveStyle Makelaardij Almere
Overzicht woningen te Koop bij LiveStyle Makelaar Almere
Werkwijze LiveStyle Makelaar Almere
Klanten aan het woord over LiveStyle Makelaardij
Waardebepaling LiveStyle Makelaar Almere
Veel gestelde vragen aan LiveStyle Makelaar Almere
Links en Downloads LiveStyle Makelaar Almere
Inspiratie voor het Interieur met LiveStyle Makelaardij
Inspiratie voor het Exterieur met LiveStyle Makelaardij
Contact LiveStyle Makelaar Almere
Inschrijven E-mail Zoekservice LiveStyle Makelaardij AlmereDisclaimer LiveStyle Makelaar Almere
Privacy Statement LiveStyle Makelaar Almere

L i v e S t y l e

P a s s i o n   f o r   L i v i n g

Veel gestelde vragen

1)     Wanneer ben ik in onderhandeling?
2)     Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?
3)     Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
4)     Wanneer komt de koop tot stand? 
5)     Word ik koper als ik de vraagprijs bied?
6)     Wanneer gaat de bedenktijd in, en welke gevolgen heeft de Algemene termijnenwet?
7)     Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van de verkoop wijzigen? 
8)     De makelaar vraagt een belachelijke hoge prijs voor een woning. Mag dat?
9)     Wat is een optie?
10)   Heb ik voorkeursrechten bij een eerste bezichtiging?
11)   Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper inhoudelijk reageert op uw bod. Bijvoorbeeld: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. Als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod aan de verkoper zal overbrengen betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling bent.

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan een gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, `onder bod` is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is.

3. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. De vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen `naar elkaar toekomen` in het biedingproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod te verlagen.


4. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn bijvoorbeeld de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitdaging tot het doen van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.6. Wanneer gaat de bedenktijd in en welke gevolgen heeft de Algemene termijnenwet voor de drie dagentermijn?
De drie dagentermijn vangt aan op de dag ( 0.00 uur) na ontvangst door de koper van de door beide partijen getekende koopovereenkomst. De ontbindingsverklaring moet de verkoper binnen drie dagen hebben ontvangen, dus voor 24.00 uur van de laatste dag. Op de drie dagentermijn is de Algemene termijnenwet van toepassing. Dit betekent dat ten minste twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mogen zijn. Bovendien geldt dat als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, de termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Koopovereenkomst overhandigd op:      Bedenktijd eindigt om 24.00 op:
maandag                                                 donderdag
dinsdag                                                   vrijdag
woensdag                                               maandag
donderdag                                               maandag
vrijdag                                                     dinsdag
zaterdag                                                 dinsdag
zondag                                                   woensdag


Als de laatste dag bijvoorbeeld tweede Pinksterdag is, dan eindigt de bedenktijd de dag erna, dus op dinsdag.

7. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Dat mag. Een van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzingen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.
8. De makelaar vraagt een `belachelijk` hoge prijs voor een woning. Mag dat?
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle voorwaarden die de verkoper wenst te stellen als hij zijn woning te koop wil aanbieden. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken - roerende zaken bijvoorbeeld - pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt

9. Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de mogelijkheid om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo`n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip `optie` wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo`n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd niet proberen met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.


10. Heb ik voorkeursrechten bij een eerste bezichtiging?
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging, dan dient hij deze na te komen.11. Zit de makelaarscourtage in de `kosten koper` ?
Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid `verbindt` aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (6%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar heeft ingeschakeld voor de verkoop van de woning dan wordt deze makelaar ook door de verkoper betaald (makelaarscourtage). De door de verkoper ingeschakelde makelaar dient namelijk het belang van de verkoper. Het kan daarom voor de koper eveneens van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.Volg ons op

Volg het laatste nieuws en het nieuwste woningaanbod op de LiveStyle Makelaardij Facebookpagina.

Facebook

Volg het laatste vastgoed nieuws en het nieuwste woningaanbod via de tweets van @LiveStyleAlmere op Twitter.

Twitter

Voeg de oprichter en eigenaar Frank Veenman van LiveStyle Makelaardij toe aan uw netwerk.

Linkedin

Telefoon036 - 537 76 75   |  06 - 55 85 1115
E-mail:   info@livestylemakelaardij.nl

Copyright © 2018 LIVESTYLE
Disclaimer   I  Privacy Statement